Bạn đang tại:---Thông báo Danh sách sinh viên tham gia Hội thảo kiến thức về sức khỏe sáng ngày 30/11/2017

Thông báo Danh sách sinh viên tham gia Hội thảo kiến thức về sức khỏe sáng ngày 30/11/2017

Căn cứ vào kết quả điểm danh về việc tham dự Hội thảo kiến thức về sức khỏe được Nhà trường tổ chức vào Sáng thứ Năm (30/11/2017) tại Hội trường K, cơ sở 3 (quận 12), Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên thông báo danh sách sinh viên đã tham gia Hội thảo như sau:

1. Sinh viên tải và xem danh sách tại đây.

2. Sinh viên kiểm tra lại tình trạng điểm danh. Nếu có tên trong danh sách thì đã được ghi nhận.

3. Nếu sinh viên tham gia nhưng không được ghi nhận thì sinh viên báo lại với Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên thông qua địa chỉ thư điện tử của Hộp thư Tiếp nhận Ý kiến người học như sau:

sinhviendonghanh@ut.edu.vn

Sinh viên phản hồi phải cung cấp đầy đủ mã số sinh viên, họ và tên, lớp sinh viên để Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên kiểm tra lại phiếu điểm danh.

4. Sinh viên phản hồi phải kiểm tra lại danh sách cập nhật theo thông báo này sau 01 tuần từ ngày phản hồi để kiểm tra lại danh sách được ghi nhận.

5. Danh sách sinh viên điểm danh tham gia hội thảo sẽ được gửi về các khoa/ viện quản lý sinh viên trong thời điểm đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ 1 năm học 2017-2018 để được ghi nhận đánh giá theo đúng quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên.

Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên trân trọng thông báo.

2018-01-04T14:50:09+00:00 04/12/17|Thông báo|

Leave A Comment