THÔNG BÁO

Danh sách sinh viên được đề nghị xóa tên khoa Công nghệ Thông tin

Danh sách sinh viên được đề nghị xóa tên khoa Công nghệ Thông tin

Quyết định bổ sung sinh viên được miễn học phí và trợ cấp xã hội cho sinh viên (tiếp)

Quyết định bổ sung sinh viên được miễn học phí và trợ cấp xã hội cho sinh viên (tiếp)

Danh sách sinh viên được đề nghị xóa tên từ khoa Điện_ĐTVT và Cơ khí

Danh sách sinh viên được đề nghị xóa tên khoa Điện_ĐTVT và Cơ khí

Kết quả đánh giá rèn luyện học kỳ 1 năm học 2016_2017

Kết quả đánh giá rèn luyện học kỳ 1 năm học 2016_2017

Quyết định bổ sung sinh viên được miễn học phí và trợ cấp xã hội cho sinh viên (tiếp)

Quyết định bổ sung sinh viên được miễn học phí và trợ cấp xã hội cho sinh viên (tiếp)

Dự thảo kết quả điểm danh sinh hoạt công dân sinh viên giữa khóa và cuối khóa năm học 2016_2017

Dự thảo kết quả điểm danh sinh hoạt công dân sinh viên giữa khóa và cuối khóa năm học 2016_2017

Thông báo V/v Bổ sung dữ liệu nơi sinh sinh viên hệ chính quy khóa 2016 vào hệ thống quản lý

Thông báo V/v Bổ sung dữ liệu nơi sinh sinh viên hệ chính quy khóa 2016 vào hệ thống quản lý

Danh sách sinh viên bị khóa tài khoản do nợ lệ phí sinh hoạt cuối khóa năm học 2016_2017

Danh sách sinh viên bị khóa tài khoản do nợ lệ phí sinh hoạt cuối khóa năm học 2016_2017

Thông báo V/v Góp ý dự thảo Quy tắc ứng xử của người học trong Nhà trường

Góp ý dự thảo Quy tắc ứng xử của người học trong Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2015_2016

Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2015_2016


Fanpage Facebook

Tổng truy cập
Trong tháng
Trong tuần
Trong ngày
Trực tuyến