THÔNG BÁO

Bố trí sinh hoạt giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập sáng thứ Ba, ngày 19_9_2017

Bố trí sinh hoạt giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập sáng thứ Ba, ngày 19_9_2017

Yêu cầu người học cung cấp thông tin cá nhân thực hiện công tác quản lý trong quá trình đào tạo

Thông báo Yêu cầu người học cung cấp thông tin cá nhân thực hiện công tác quản lý trong quá trình đào tạo trong năm học 2017-2018

Thông báo Tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy học kỳ 2 năm học 2016_2017

Thông báo Tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy học kỳ 2 năm học 2016_2017

Thông báo Tổ chức tập huấn cán bộ lớp sinh viên năm học 2017_2018

Thông báo Tổ chức tập huấn cán bộ lớp sinh viên năm học 2017_2018

Thông báo tổ chức khám sức khỏe cho tân sinh viên khóa 2017

Thông báo tổ chức khám sức khỏe cho tân sinh viên khóa 2017

Hướng dẫn thủ tục để xét miễn, giảm học phí cho sinh viên hệ chính quy năm học 2017_2018

Hướng dẫn thủ tục để xét miễn, giảm học phí cho sinh viên hệ chính quy năm học 2017_2018

Danh sách các sinh viên khóa 2017 thiếu hình thẻ trong hồ sơ trúng tuyển nhập học

Danh sách các sinh viên khóa 2017 thiếu hình thẻ trong hồ sơ trúng tuyển nhập học

Thông báo về việc tham gia Bảo hiểm tai nạn tự nguyện năm học 2017_2018

Thông báo về việc tham gia Bảo hiểm tai nạn tự nguyện năm học 2017_2018

Thông báo Bổ sung hồ sơ sinh viên trúng tuyển đối với khóa tuyển sinh năm 2016

Thông báo Bổ sung hồ sơ sinh viên trúng tuyển đối với khóa tuyển sinh năm 2016

Hướng dẫn Tân sinh viên làm thủ tục nhập học đợt 1 năm 2017

Hướng dẫn Tân sinh viên làm thủ tục nhập học khóa 2017


Fanpage Facebook

Tổng truy cập
Trong tháng
Trong tuần
Trong ngày
Trực tuyến