THÔNG BÁO

Thông báo tổ chức khám sức khỏe cho tân sinh viên khóa 2017

Thông báo tổ chức khám sức khỏe cho tân sinh viên khóa 2017

Hướng dẫn thủ tục để xét miễn, giảm học phí cho sinh viên hệ chính quy năm học 2017_2018

Hướng dẫn thủ tục để xét miễn, giảm học phí cho sinh viên hệ chính quy năm học 2017_2018

Danh sách các sinh viên khóa 2017 thiếu hình thẻ trong hồ sơ trúng tuyển nhập học

Danh sách các sinh viên khóa 2017 thiếu hình thẻ trong hồ sơ trúng tuyển nhập học

Thông báo về việc tham gia Bảo hiểm tai nạn tự nguyện năm học 2017_2018

Thông báo về việc tham gia Bảo hiểm tai nạn tự nguyện năm học 2017_2018

Thông báo Bổ sung hồ sơ sinh viên trúng tuyển đối với khóa tuyển sinh năm 2016

Thông báo Bổ sung hồ sơ sinh viên trúng tuyển đối với khóa tuyển sinh năm 2016

Hướng dẫn Tân sinh viên làm thủ tục nhập học đợt 1 năm 2017

Hướng dẫn Tân sinh viên làm thủ tục nhập học khóa 2017

Bổ sung sinh viên được miễn học phí và trợ cấp xã hội cho sinh viên (tiếp)

Quyết định bổ sung sinh viên được miễn học phí và trợ cấp xã hội cho sinh viên (tiếp)

Quyết định cấp Trợ cấp xã hội và Học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên

Quyết định cấp Trợ cấp xã hội và Học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên

Kết quả điểm danh, đánh giá thu hoạch sinh hoạt công dân sinh viên giữa khóa và cuối khóa 2016_2017

Kết quả điểm danh chính thức, đánh giá thu hoạch sinh hoạt công dân sinh viên giữa khóa và cuối khóa năm học 2016_2017

Bố trí sinh hoạt với Giáo viên chủ nhiêm, Cố vấn học tập ngày 22 tháng 5 năm 2017

Bố trí sinh hoạt với Giáo viên chủ nhiêm, Cố vấn học tập ngày 22 tháng 5 năm 2017


Fanpage Facebook

Tổng truy cập
Trong tháng
Trong tuần
Trong ngày
Trực tuyến