SINH HOAT CHÍNH TRỊ GIỮA KHOÁ

Kết quả điểm danh chính thức, đánh giá thu hoạch chính trị giữa khóa và cuối khóa năm học 2015_2016

Kết quả điểm danh chính thức, đánh giá thu hoạch chính trị giữa khóa và cuối khóa năm học 2015_2016

Kết quả đăng ký, điểm danh và thu tiền cuối khóa đối với SV tham gia sinh hoạt công dân

Công bố kết quả dữ liệu đăng ký, điểm danh và thu tiền cuối khóa đối với sinh viên tham gia “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” giữa khóa và cuối khoá năm học 2015-2016

Thông báo V/v tổ chức Đối thoại giữa Nhà trường và Người học năm học 2015_2016

Thông báo V/v tổ chức Đối thoại giữa Nhà trường và Người học trong chương trình "Sinh hoạt công dân - sinh viên" giữa khóa năm học 2015-2016

Thông báo V/v Bổ sung nội dung học tập sinh hoạt công dân_sinh viên giữa khóa và hỗ trợ đăng ký

Thông báo V/v Bổ sung nội dung học tập sinh hoạt công dân_sinh viên giữa khóa và hỗ trợ đăng ký

Quy định tổ chức và học tập sinh hoạt công dân_sinh viên giữa khóa và cuối khóa năm học 2015_2016

MỘT SỐ QUY ĐỊNH TỔ CHỨC VÀ HỌC TẬP SINH HOẠT CÔNG DÂN - SINH VIÊN GIỮA KHÓA VÀ CUỐI KHÓA NĂM HỌC 2015-2016

Thông báo V/v: Tổ chức và tham gia “Sinh hoạt công dân _ sinh viên” Giữa khoá năm học 2015_2016

V/v: Tổ chức và tham gia “Sinh hoạt công dân - sinh viên” Giữa khoá năm học 2015-2016

Quyết định trừ điểm rèn luyện sinh viên học kỳ I năm học 2014_2015

Quyết định trừ điểm rèn luyện sinh viên học kỳ I năm học 2014_2015

Thông báo kết quả Tuần sinh hoạt công dân sinh viên giữa khoá năm học 2014_2015 và xử lý SV vi phạm

Thông báo kết quả Tuần sinh hoạt công dân sinh viên giữa khoá năm học 2014_2015 và xử lý SV vi phạm

Thông báo số 06 thay đổi thời gian sinh hoạt chính trị giữa khóa nhóm 9 & 10

Về việc thay đổi thời gian học tập “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” giữa khoá năm học 2014-2015 nhóm 9 và nhóm 10

Thông báo số 05 Thay đổi thời gian sinh hoạt của học phần 008003 nhóm 7 và nhóm 8

Thông báo số 05 V/v Thay đổi thời gian sinh hoạt của học phần 008003 nhóm 7 và nhóm 8 “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” giữa khoá năm học 2014-2015


Fanpage Facebook

Tổng truy cập
Trong tháng
Trong tuần
Trong ngày
Trực tuyến