SINH HOAT CHÍNH TRỊ ĐẦU KHOÁ

Đánh giá sơ bộ việc học trực tuyến "Sinh hoạt Công dân_Sinh viên" đầu khoá năm học 2016_2017

Đánh giá sơ bộ việc học trực tuyến "Sinh hoạt Công dân_Sinh viên" đầu khoá năm học 2016_2017

Thông báo v/v tham gia "Sinh hoạt Công dân_sinh viên" Đầu khoá năm học 2016_2017

Tham gia "Sinh hoạt Công dân_sinh viên" Đầu khoá năm học 2016_2017

Thông báo V/v Tổ chức gặp gỡ giữa Khoa quản lý và Tân sinh viên khoá 2016

Thông báo V/v Tổ chức gặp gỡ giữa Khoa quản lý và Tân sinh viên khoá 2016 trong chương trình "Sinh hoạt công dân - sinh viên" đầu khoá năm học 2016-2017

Công bố kết quả đánh giá sinh viên khóa 2015 tham gia học tập Sinh hoạt công dân_sinh viên đầu khóa

Công bố kết quả đánh giá sinh viên khóa 2015 tham gia học tập Sinh hoạt công dân_sinh viên đầu khóa

Công bố kết quả đánh giá thu hoạch SV khóa 2015 tham gia sinh hoạt công dân_sinh viên đầu khóa 2015

V/v Công bố kết quả điểm danh chính thức và kết quả đánh giá thu hoạch sinh viên khóa 2015 tham gia “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” đầu khoá năm học 2015-2016

Công bố kết quả điểm danh sinh viên khoá 2015 tham gia Tuần sinh hoạt công dân_sinh viên đầu khoá

Công bố kết quả điểm danh sinh viên khoá 2015 tham gia Tuần sinh hoạt công dân_sinh viên đầu khoá năm học 2015-2016

Thông báo V/v Thay đổi thời gian sinh hoạt công dân sinh viên đầu khoá 2015

Thông báo V/v Thay đổi thời gian sinh hoạt công dân sinh viên đầu khoá 2015

Thay đổi lịch sinh hoạt công dân sinh viên đầu khoá đối với sinh viên hệ Chất lượng cao

Thay đổi lịch sinh hoạt công dân sinh viên đầu khoá đối với sinh viên hệ Chất lượng cao

Thông báo V/v Tổ chức Sinh hoạt công dân sinh viên đầu khoá năm học 2015_2016

Thông báo V/v Tổ chức Sinh hoạt công dân sinh viên đầu khoá năm học 2015-2016

Kế hoạch tổ chức Sinh hoạt Công dân_Sinh viên năm học 2015_2016

Kế hoạch tổ chức Sinh hoạt Công dân - Sinh viên năm học 2015 - 2016


Fanpage Facebook

Tổng truy cập
Trong tháng
Trong tuần
Trong ngày
Trực tuyến