SINH HOAT CHÍNH TRỊ CUỐI KHOÁ

Thông báo V/v Thay đổi lịch học tập sinh hoạt công dân sinh viên cuối khóa 2016_2017 nhóm 6 và 7

Thông báo V/v Thay đổi lịch học tập sinh hoạt công dân sinh viên cuối khóa 2016_2017 nhóm 6 và 7

Kết quả đăng ký "Sinh hoạt công dân_sinh viên" cuối khóa năm học 2016_2017

Kết quả đăng ký "Sinh hoạt công dân - sinh viên" cuối khóa năm học 2016-2017

Thông báo tổ chức và tham gia sinh hoạt công dân_sinh viên cuối khóa năm học 2016_2017

Tổ chức và tham gia sinh hoạt công dân_sinh viên cuối khóa năm học 2016_2017

Kết quả chính thức Tuần sinh hoạt Công dân_Sinh viên Giữa khóa và Cuối khóa 2015_2016

Kết quả chính thức Tuần sinh hoạt Công dân - Sinh viên Giữa khóa và Cuối khóa 2015 - 2016

Kết quả điểm danh chính thức, đánh giá thu hoạch chính trị giữa khóa và cuối khóa năm học 2015_2016

Kết quả điểm danh chính thức, đánh giá thu hoạch chính trị giữa khóa và cuối khóa năm học 2015_2016

Kết quả đăng ký, điểm danh và thu tiền cuối khóa đối với SV tham gia sinh hoạt công dân

Công bố kết quả dữ liệu đăng ký, điểm danh và thu tiền cuối khóa đối với sinh viên tham gia “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” giữa khóa và cuối khoá năm học 2015-2016

Quy định tổ chức và học tập sinh hoạt công dân_sinh viên giữa khóa và cuối khóa năm học 2015_2016

MỘT SỐ QUY ĐỊNH TỔ CHỨC VÀ HỌC TẬP SINH HOẠT CÔNG DÂN - SINH VIÊN GIỮA KHÓA VÀ CUỐI KHÓA NĂM HỌC 2015-2016

Thông báo V/v: Tổ chức và tham gia “Sinh hoạt công dân _ sinh viên” Cuối khoá năm học 2015_2016

V/v: Tổ chức và tham gia “Sinh hoạt công dân - sinh viên” Cuối khoá năm học 2015 - 2016

Thông báo v/v nhận Giấy chứng nhận hoàn thành tuần sinh hoạt chính trị công dân sinh viên cuối khoá

Thông báo v/v nhận Giấy chứng nhận hoàn thành tuần sinh hoạt chính trị công dân sinh viên cuối khoá

Thông báo Xử lý sinh viên vi phạm khi tham gia sinh hoạt cuối khoá năm học 2014_2015

Thông báo v/v Xử lý sinh viên vi phạm khi tham gia “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” cuối khoá năm học 2014-2015


Fanpage Facebook

Tổng truy cập
Trong tháng
Trong tuần
Trong ngày
Trực tuyến