SINH HOẠT CÔNG DÂN SINH VIÊN

Thông báo V/v Thay đổi lịch học tập sinh hoạt công dân sinh viên cuối khóa 2016_2017 nhóm 6 và 7

Thông báo V/v Thay đổi lịch học tập sinh hoạt công dân sinh viên cuối khóa 2016_2017 nhóm 6 và 7

Kết quả đăng ký "Sinh hoạt công dân_sinh viên" cuối khóa năm học 2016_2017

Kết quả đăng ký "Sinh hoạt công dân - sinh viên" cuối khóa năm học 2016-2017

Thông báo tổ chức và tham gia sinh hoạt công dân_sinh viên cuối khóa năm học 2016_2017

Tổ chức và tham gia sinh hoạt công dân_sinh viên cuối khóa năm học 2016_2017

Kết quả chính thức đợt sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa năm học 2016_2017

Kết quả đợt sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa năm học 2016_2017

Thông báo tổ chức và tham gia sinh hoạt công dân_sinh viên giữa khóa năm học 2016_2017

Thông báo tổ chức và tham gia sinh hoạt công dân_sinh viên giữa khóa năm học 2016_2017

Thông báo xử lý SV vi phạm một số quy định khi tham gia sinh hoạt công dân và báo cáo tạm trú

Thông báo xử lý SV vi phạm một số quy định khi tham gia sinh hoạt công dân và báo cáo tạm trú

Thông báo Điều chỉnh và bổ sung lịch “Sinh hoạt công dân_sinh viên” đầu khoá năm học 2016_2017

Điều chỉnh và bổ sung lịch “Sinh hoạt công dân - sinh viên” đầu khoá năm học 2016-2017

Đánh giá sơ bộ việc học trực tuyến "Sinh hoạt Công dân_Sinh viên" đầu khoá năm học 2016_2017

Đánh giá sơ bộ việc học trực tuyến "Sinh hoạt Công dân_Sinh viên" đầu khoá năm học 2016_2017

Thông báo v/v tham gia "Sinh hoạt Công dân_sinh viên" Đầu khoá năm học 2016_2017

Tham gia "Sinh hoạt Công dân_sinh viên" Đầu khoá năm học 2016_2017

Thông báo V/v Tổ chức gặp gỡ giữa Khoa quản lý và Tân sinh viên khoá 2016

Thông báo V/v Tổ chức gặp gỡ giữa Khoa quản lý và Tân sinh viên khoá 2016 trong chương trình "Sinh hoạt công dân - sinh viên" đầu khoá năm học 2016-2017


Fanpage Facebook

Tổng truy cập
Trong tháng
Trong tuần
Trong ngày
Trực tuyến