SINH HOẠT CÔNG DÂN SINH VIÊN

Danh sách sinh viên bị khóa tài khoản do nợ lệ phí sinh hoạt cuối khóa năm học 2016_2017

Danh sách sinh viên bị khóa tài khoản do nợ lệ phí sinh hoạt cuối khóa năm học 2016_2017

Thư xin lỗi

Thư xin lỗi sinh viên đăng ký học tập học phần 008006 nhóm 3 đợt "Sinh hoạt công dân - sinh viên" Cuối khóa năm học 2016-2017

Thông báo V/v Thay đổi lịch học tập sinh hoạt công dân sinh viên cuối khóa 2016_2017 nhóm 6 và 7

Thông báo V/v Thay đổi lịch học tập sinh hoạt công dân sinh viên cuối khóa 2016_2017 nhóm 6 và 7

Kết quả đăng ký "Sinh hoạt công dân_sinh viên" cuối khóa năm học 2016_2017

Kết quả đăng ký "Sinh hoạt công dân - sinh viên" cuối khóa năm học 2016-2017

Thông báo tổ chức và tham gia sinh hoạt công dân_sinh viên cuối khóa năm học 2016_2017

Tổ chức và tham gia sinh hoạt công dân_sinh viên cuối khóa năm học 2016_2017

Kết quả chính thức đợt sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa năm học 2016_2017

Kết quả đợt sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa năm học 2016_2017

Thông báo tổ chức và tham gia sinh hoạt công dân_sinh viên giữa khóa năm học 2016_2017

Thông báo tổ chức và tham gia sinh hoạt công dân_sinh viên giữa khóa năm học 2016_2017

Thông báo xử lý SV vi phạm một số quy định khi tham gia sinh hoạt công dân và báo cáo tạm trú

Thông báo xử lý SV vi phạm một số quy định khi tham gia sinh hoạt công dân và báo cáo tạm trú

Thông báo Điều chỉnh và bổ sung lịch “Sinh hoạt công dân_sinh viên” đầu khoá năm học 2016_2017

Điều chỉnh và bổ sung lịch “Sinh hoạt công dân - sinh viên” đầu khoá năm học 2016-2017

Đánh giá sơ bộ việc học trực tuyến "Sinh hoạt Công dân_Sinh viên" đầu khoá năm học 2016_2017

Đánh giá sơ bộ việc học trực tuyến "Sinh hoạt Công dân_Sinh viên" đầu khoá năm học 2016_2017


Fanpage Facebook

Tổng truy cập
Trong tháng
Trong tuần
Trong ngày
Trực tuyến