Bạn đang tại:-, Kỷ luật, Sinh hoạt giữa khóa-Quyết định trừ điểm rèn luyện sinh viên học kỳ I năm học 2014_2015

Quyết định trừ điểm rèn luyện sinh viên học kỳ I năm học 2014_2015

 

Tải và xem danh sách sinh viên bị trừ điểm rèn luyện kèm theo quyết định.

Leave A Comment