Bạn đang tại:---Quyết định Miễn, giảm học phí, Hỗ trợ chi phí học tập và Trợ cấp xã hội từ học kỳ 2 năm học 2019-2020

Quyết định Miễn, giảm học phí, Hỗ trợ chi phí học tập và Trợ cấp xã hội từ học kỳ 2 năm học 2019-2020

Sinh viên có thắc mắc liên quan đến kết quả xử lý hồ sơ vui lòng liên hệ Phòng Công tác sinh viên (phòng A.007, cơ sở chính hoặc qua số điện thoại 028 3512 5081).

Sinh viên được hưởng chế độ chính sách vui lòng chờ thông báo từ phòng Kế hoạch – Tài vụ về việc nhận tiền trực tiếp tại văn phòng làm việc trong thời gian tới khi Nhà trường xử lý xong thủ tục. 

 

2020-07-22T14:19:50+00:00 07/07/20|Thông báo, Văn bản - Biểu mẫu|

Leave A Comment