Bạn đang tại:---Quyết định khen thưởng sinh viên có đóng góp tích cực trong các hoạt động chào mừng kỷ niệm 30 năm hình thành và phát triển Nhà trường

Quyết định khen thưởng sinh viên có đóng góp tích cực trong các hoạt động chào mừng kỷ niệm 30 năm hình thành và phát triển Nhà trường

Sinh viên có tên trong Quyết định có thể liên hệ phòng Kế hoạch – Tài vụ để nhận tiền thưởng từ ngày 04/7/2018.

Giấy khen sinh viên liên hệ thầy Nguyễn Anh Sơn, phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên tại khu A, cơ sở chính từ ngày 09/7/2018.

2018-08-24T11:35:33+00:00 03/07/18|Khen thưởng|

Leave A Comment