Sinh viên có tên trong danh sách công nhận danh hiệu thi đua bên dưới xem danh sách tài khoản đã khai báo cho Nhà trường tại đây. 

Sinh viên có trách nhiệm khai báo lại tài khoản trong trường hợp sau:

– Chưa có thông tin tài khoản ngân hàng chính chủ do sinh viên đứng tên. 

– Không còn sử dụng tài khoản đã khai báo ở trên. 

Sinh viên khai báo thông tin tài khoản ngân hàng tại đây.

Thời gian thực hiện khai báo đến hết 17g00 ngày 06/5/2022.

Tải và xem chi tiết danh sách tại đây.