Bạn đang tại:---Quyết định công nhận Danh hiệu thi đua sinh viên năm học 2016-2017

Quyết định công nhận Danh hiệu thi đua sinh viên năm học 2016-2017

Nhà trường công bố các Quyết định công nhận danh hiệu thi đua sinh viên năm học 2016-2017.

Danh sách sinh viên theo các khoa/ viện quản lý được công bố theo danh sách dưới đây:

– Khoa Hàng hải

– Khoa Máy tàu thủy

– Khoa Điện – Điện tử viễn thông

– Khoa Công nghệ thông tin

– Khoa Kinh tế vận tải

– Khoa Công trình giao thông

– Khoa Kỹ thuật xây dựng

– Khoa Cơ khí

– Khoa Kỹ thuật tàu thủy

– Viện Nghiên cứu Môi trường và Giao thông

Sinh viên có thể nhận thưởng theo hình thức tập thể (cử đại diện cán bộ lớp) tại phòng Kế hoạch – Tài vụ từ ngày 04-7-2018.

Đối với Giấy khen của Hiệu trưởng, Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên sẽ chuyển về Văn phòng Khoa/ Viện quản lý trong thời gian tới.

Trân trọng./.

2018-08-24T11:35:49+00:00 03/07/18|Khen thưởng|

Leave A Comment