Sinh viên có tên trong danh sách cấp học bổng theo quyết định bên dưới xem danh sách tài khoản đã khai báo cho Nhà trường tại đây. 

Sinh viên có trách nhiệm khai báo lại tài khoản trong trường hợp sau:

– Chưa có thông tin tài khoản ngân hàng chính chủ do sinh viên đứng tên. 

– Không còn sử dụng tài khoản đã khai báo ở trên. 

Sinh viên khai báo thông tin tài khoản ngân hàng tại đây.

Thời gian thực hiện khai báo đến hết 17g00 ngày 02/4/2022.

Sinh viên khoá 2020 vẫn đang trong quá trình xét cấp bổ sung học bổng nên chưa có kết quả chính thức. Nhà trường sẽ công bố quyết định khi có kết quả chính thức.