Bạn đang tại:---Quyết định cấp Học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2018-2019

Quyết định cấp Học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2018-2019

Phòng Công tác sinh viên đăng tải các Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2018-2019 cho người học. 

Người học tải và xem danh sách bằng cách chọn tên đơn vị quản lý ở phía dưới: 

Khoa Công nghệ thông tin

Khoa Công trình giao thông

Khoa Điện – Điện tử viễn thông

Khoa Kỹ thuật xây dựng

Viện Nghiên cứu môi trường và giao thông

Viện Hàng hải

Viện Cơ khí

Khoa Kinh tế vận tải

Người học trong danh sách sẽ nhận học bổng bằng hình thức chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng. Nhà trường sẽ có thông báo trong thời gian tới. 

Trân trọng./. 

 

2020-07-09T16:16:19+00:00 15/06/20|Khen thưởng, Văn bản - Biểu mẫu|

Leave A Comment