Bạn đang tại:---Quyết định cấp Học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2018-2019 cho sinh viên hệ liên thông chính quy

Quyết định cấp Học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2018-2019 cho sinh viên hệ liên thông chính quy

Phòng Công tác sinh viên công bố Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2018-2019 cho người học hệ liên thông chính quy. 

Người học tải và xem danh sách dưới đây: 

 

Nhà trường phát tiền học bổng trực tiếp cho sinh viên tại văn phòng phòng Kế hoạch – Tài vụ trong giờ hành chính. Sinh viên khi đi nhận học bổng cần mang theo giấy tờ tuỳ thân có ảnh để đối chiếu. 

Trân trọng./. 

2020-09-29T16:14:09+00:00 21/08/20|Khen thưởng, Văn bản - Biểu mẫu|

Leave A Comment