Bạn đang tại:-, Nổi bật, Thông báo, Văn bản - Biểu mẫu-Quyết định cấp Học bổng Khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2017-2018 cho sinh viên

Quyết định cấp Học bổng Khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2017-2018 cho sinh viên

Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên trân trọng thông báo các Quyết định về việc cấp Học bổng Khuyến khích học tập cho sinh viên hệ chính quy Nhà trường giai đoạn học kỳ 2 năm học 2017-2018 như sau:

(Sinh viên nhấn vào tên Khoa/ Viện quản lý để tải và xem quyết định, danh sách kèm theo quyết định một cách đầy đủ nhất)

Khoa Máy tàu thủy

Khoa Công nghệ thông tin

Khoa Điện – Điện tử viễn thông

Khoa Kỹ thuật tàu thủy

Khoa Hàng hải

Viện Nghiên cứu Môi trường và Giao thông

Các sinh viên có tên trong Quyết định nêu trên có thể bắt đầu nhận học bổng tại phòng Kế hoạch – Tài vụ (khu A, cơ sở chính) của Nhà trường theo lịch như sau: 

– Từ ngày 18/3 đến 20/3/2019: khoa Điện – ĐTVT và khoa Công nghệ thông tin.

– Từ ngày 20/3/2019 trở đi: các khoa còn lại theo danh sách trên.

Cán bộ các lớp sinh viên vui lòng sắp xếp thời gian và liên hệ để nhận cho sinh viên, khi đi liên hệ các bạn mang theo chứng minh nhân dân/ căn cước công dân, thẻ sinh viên. 

Trân trọng./. 

Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên.

 

 

 

 

 

 

 

Leave A Comment