Bạn đang tại:---Quyết định Cấp học bổng Khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2016-2017

Quyết định Cấp học bổng Khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2016-2017

Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên thông báo danh sách sinh viên cấp học bổng Khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2016-2017 theo quyết định của Nhà trường.

Danh sách sinh viên kèm theo các quyết định có thể xem và tải theo tên các khoa/ viện quản lý dưới đây:

Viện Nghiên cứu Môi trường và Giao thông.

Khoa Máy tàu thủy.

Khoa Kỹ thuật xây dựng.

Khoa Kinh tế vận tải.

Khoa Kỹ thuật tàu thủy.

Khoa Hàng hải.

Khoa Điện – Điện tử viễn thông.

Khoa Công trình giao thông.

Khoa Công nghệ thông tin.

Khoa Cơ khí.

Hệ liên thông (cập nhật 03-7-2018)

Đồng thời, Phòng Kế hoạch – Tài vụ Nhà trường thông báo về thời gian nhận học tập trung như sau:

– Ngày 19/04/2018, các đơn vị khoa: Hàng hải, Máy tàu thủy, Kỹ thuật tàu thủy, Cơ khí.

– Ngày 20/4/2018, các đơn vị khoa: Điện – ĐTVT, Kinh tế vận tải.

– Ngày 23/4/2018, các đơn vị khoa: Công trình giao thông, Kỹ thuật xây dựng, Công nghệ thông tin, Viện Nghiên cứu Môi trường và Giao thông.

Sau thời gian thông báo nêu trên, những sinh viên chưa nhận học bổng có thể đến nhận vào giờ hành chính các ngày làm việc theo quy định.

Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên.

2018-07-03T14:31:51+00:00 16/04/18|Khen thưởng|

2 Comments

  1. tuấn 09/05/2018 at 20:44 - Reply

    cho em hỏi nếu mình có một môn học thi được dưới 5.0 và điểm tích lũy được 4.5 qua môn có được xét học bổng khuyến khích học tập không ạ

    • Nguyễn Minh Đức 15/05/2018 at 16:20 - Reply

      Chào bạn! Việc xét học bổng khuyến khích học tập có quy chế rõ ràng nhé! Bạn đọc trong Sổ tay sinh viên. Những điểm cần lưu ý cơ bản đó là việc xét học bổng khuyến khích học tập dựa trên điểm trung bình từng học kỳ và được xếp từ trên cao xuống thấp, kết hợp với điểm rèn luyện phải đạt từ Khá trở lên, và mỗi đơn vị có chỉ tiêu nhất định.

Leave A Comment