Bạn đang tại:-, Nổi bật-Quyết định Cấp học bổng Khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2016-2017

Quyết định Cấp học bổng Khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2016-2017

Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên thông báo danh sách sinh viên cấp học bổng Khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2016-2017 theo quyết định của Nhà trường.

Danh sách sinh viên kèm theo các quyết định có thể xem và tải theo tên các khoa/ viện quản lý dưới đây:

Viện Nghiên cứu Môi trường và Giao thông.

Khoa Máy tàu thủy.

Khoa Kỹ thuật xây dựng.

Khoa Kinh tế vận tải.

Khoa Kỹ thuật tàu thủy.

Khoa Hàng hải.

Khoa Điện – Điện tử viễn thông.

Khoa Công trình giao thông.

Khoa Công nghệ thông tin.

Khoa Cơ khí.

Đồng thời, Phòng Kế hoạch – Tài vụ Nhà trường thông báo về thời gian nhận học tập trung như sau:

– Ngày 19/04/2018, các đơn vị khoa: Hàng hải, Máy tàu thủy, Kỹ thuật tàu thủy, Cơ khí.

– Ngày 20/4/2018, các đơn vị khoa: Điện – ĐTVT, Kinh tế vận tải.

– Ngày 23/4/2018, các đơn vị khoa: Công trình giao thông, Kỹ thuật xây dựng, Công nghệ thông tin, Viện Nghiên cứu Môi trường và Giao thông.

Sau thời gian thông báo nêu trên, những sinh viên chưa nhận học bổng có thể đến nhận vào giờ hành chính các ngày làm việc theo quy định.

Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên.

2018-04-16T15:09:12+00:00 16/04/18|Khen thưởng, Nổi bật|

Leave A Comment