Bạn đang tại:--, Thông báo-Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2015_2016

Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2015_2016

Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên thông báo quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2015-2016 cho 05 khoa.

 

Vì trong thời gian thu học phí theo thông báo nên lịch phát học bổng được Phòng Kế hoạch – Tài vụ thông báo như sau:

 

– Ngày 10/4/2017: Khoa Cơ khí, Khoa Công nghệ thông tin.

 

– Ngày 11/4/2017: Khoa Điện – ĐTVT.

 

– Ngày 12/4/2017: Khoa Kỹ thuật xây dựng, Khoa Hàng hải.

 

Danh sách kèm theo quyết định sinh viên tải và xem theo danh sách dưới đây:

 

– Khoa Cơ khí.

 

– Khoa Công nghệ thông tin.

 

– Khoa Điện – ĐTVT.

 

– Khoa Kỹ thuật xây dựng.

 

– Khoa Hàng hải.

 

Trân trọng./.

2017-09-29T08:58:55+00:00 02/09/17|Khen thưởng, Thông báo|

Leave A Comment