Sinh viên có tên trong danh sách cấp học bổng theo quyết định bên dưới xem danh sách tài khoản đã khai báo cho Nhà trường tại đây. 

Sinh viên có trách nhiệm khai báo lại tài khoản do chính mình đứng tên trong trường hợp sau:

– Chưa có thông tin tài khoản trong danh sách Trường hiện quản lý. 

– Thay đổi và không còn sử dụng tài khoản đã khai báo ở trên. 

Sinh viên khai báo thông tin tài khoản ngân hàng tại đây.

Thời gian thực hiện khai báo đến hết 17g00 ngày 15/7/2022.