Bạn đang tại:--, Thông báo-Quyết định cấp Học bổng Khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2017-2018 cho sinh viên

Quyết định cấp Học bổng Khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2017-2018 cho sinh viên

Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên trân trọng thông báo các Quyết định về việc cấp Học bổng Khuyến khích học tập cho sinh viên hệ chính quy Nhà trường giai đoạn học kỳ 1 năm học 2017-2018 như sau:

(Sinh viên nhấn vào tên Khoa/ Viện quản lý để tải và xem quyết định, danh sách kèm theo quyết định một cách đầy đủ nhất)

Khoa Kinh tế vận tải

Khoa Kỹ thuật xây dựng

Khoa Công nghệ thông tin

Khoa Máy tàu thủy

Khoa Cơ khí

Khoa Công trình giao thông

Khoa Hàng hải

Các sinh viên có tên trong Quyết định nêu trên có thể bắt đầu nhận học bổng tại phòng Kế hoạch – Tài vụ (khu A, cơ sở chính) của Nhà trường theo thời gian được bố trí như sau:

Ngày 08 và 09/10/2018: Khoa Kinh tế vận tải, Kỹ thuật xây dựng, Công nghệ thông tin, Máy tàu thuỷ.

Ngày 10 và 11/10/2018: Khoa Cơ khí, Công trình giao thông, Hàng hải. 

Cán bộ các lớp sinh viên vui lòng sắp xếp thời gian và liên hệ để nhận cho sinh viên, khi đi liên hệ các bạn mang theo chứng minh nhân dân/ căn cước công dân, thẻ sinh viên. 

Các Khoa/ Viện quản lý sinh viên chưa có tên sẽ được cập nhật trong thời gian tới. 

Trân trọng./. 

Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên.

2018-11-14T09:10:06+00:00 03/10/18|Khen thưởng, Thông báo|

Leave A Comment