Bạn đang tại:---Quyết định cấp Học bổng Khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2017-2018 cho sinh viên (tiếp theo)

Quyết định cấp Học bổng Khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2017-2018 cho sinh viên (tiếp theo)

Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên trân trọng thông báo các Quyết định về việc cấp Học bổng Khuyến khích học tập cho sinh viên hệ chính quy Nhà trường giai đoạn học kỳ 1 năm học 2017-2018 như sau:

(Sinh viên nhấn vào tên Khoa/ Viện quản lý để tải và xem quyết định, danh sách kèm theo quyết định một cách đầy đủ nhất)

Khoa Điện – Điện tử viễn thông

Viện Nghiên cứu môi trường và giao thông

Khoa Kỹ thuật tàu thủy

Các sinh viên có tên trong Quyết định nêu trên có thể bắt đầu nhận học bổng tại phòng Kế hoạch – Tài vụ (khu A, cơ sở chính) của Nhà trường từ ngày 13/11/2018.

Cán bộ các lớp sinh viên vui lòng sắp xếp thời gian và liên hệ để nhận cho sinh viên, khi đi liên hệ các bạn mang theo chứng minh nhân dân/ căn cước công dân, thẻ sinh viên. 

Đối với sinh viên khóa 2017 các đơn vị nêu trên, Nhà trường chưa cấp học bổng khuyến khích học tập vì đang chờ ý kiến chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nếu có thông tin trong thời gian tới, Nhà trường sẽ có thông báo cụ thể trên website của Nhà trường. 

Trân trọng./. 

Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên.

2018-12-01T17:21:11+00:00 03/11/18|Khen thưởng, Văn bản - Biểu mẫu|

Leave A Comment