Bạn đang tại:-, Quy chế, quy định về CTSV-Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy từ học kỳ 2 năm học 2016_2017

Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy từ học kỳ 2 năm học 2016_2017

Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy từ học kỳ 2 năm học 2016 – 2017 theo Quyết định số 97/QĐ-ĐHGTVT ngày 14/3/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh.

Sinh viên có thể tải quy chế và các văn bản liên quan theo các đường dẫn dưới đây:

Quyet dinh 97 Quy che danh gia ren luyen SV he chinh quy 2017 – Quyet dinh

Quyet dinh 97 Quy che danh gia ren luyen 2017-Quy che

Quyet dinh 97 Quy che danh gia ren luyen 2017-Phu luc

Quyet dinh 97 Quy che danh gia ren luyen 2017-Phu luc 3 – Ban excel

Tham khảo hướng dẫn gợi ý cách thức đánh giá rèn luyện tại đây.

Leave A Comment