Bạn đang tại:---Quy chế Công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy từ năm học 2017-2018

Quy chế Công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy từ năm học 2017-2018

Sinh viên tải và xem quy chế tại đây: Quyet dinh 316 Quy che Cong tac sinh vien

Quyet dinh 316 Quy che Cong tac sinh vien – Phu luc

 

2017-11-21T18:02:12+00:00 21/11/17|Quy chế, quy định về CTSV|

Leave A Comment