Bạn đang tại:-Nhân sự P.CTCT&QLSV
Nhân sự P.CTCT&QLSV 2018-03-13T09:22:22+00:00

Nhân sự phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên

         

PHẠM QUANG DŨNG

Trưởng phòng

Phụ trách chung

   
               
         

NGUYỄN MINH ĐỨC

Phó Trưởng phòng

Phụ trách công tác Tuyên Huấn, Website đơn vị, Khảo sát ý kiến người học, Rèn luyện SV, …

   
             
           

NGUYỄN THỊ NGÂN

Chuyên viên

Phụ trách Quản lý hồ sơ sinh viên

   
             
         

CHU QUANG NGHĨA

Chuyên viên

Phụ trách Quản lý sinh viên ngoại trú,

xử lý vi phạm sinh viên, nghĩa vụ quân sự 

   
               
         

NGUYỄN ANH SƠN

Chuyên viên

Phụ trách Thi đua khen thưởng, Học bổng, 

Đảm bảo chất lượng

   
               
         

NGÔ THỊ THANH HÀ

Chuyên viên

Phụ trách mảng Truyền thông, Website Trường

   
               
         

NGUYỄN NHƯ THU

Chuyên viên

Phụ trách mảng Chế độ chính sách,

Cử tuyển