Bạn đang tại:-Nhân sự P.CTSV
Nhân sự P.CTSV 2019-10-22T16:48:41+00:00

Nhân sự Phòng Công tác sinh viên

 

             
           

PHẠM QUANG DŨNG

Trưởng phòng

Phụ trách chung

   
         

NGUYỄN MINH ĐỨC

Phó Trưởng phòng

Phụ trách công tác Tuyên Huấn, Website đơn vị, Khảo sát ý kiến người học, Rèn luyện SV, …

   
         

CHU QUANG NGHĨA

Chuyên viên

Phụ trách Quản lý sinh viên ngoại trú,

xử lý vi phạm sinh viên, nghĩa vụ quân sự

   
           

NGUYỄN ANH SƠN

Chuyên viên

Phụ trách Thi đua khen thưởng, Học bổng, 

Đảm bảo chất lượng

   
         

NGÔ THỊ THANH HÀ

Chuyên viên

Phụ trách mảng Truyền thông, Website Trường

   
         

NGUYỄN NHƯ THU

Chuyên viên

Phụ trách mảng Chế độ chính sách,

Cử tuyển, Quản lý hồ sơ sinh viên