Bạn đang tại:---Lấy ý kiến phản hồi về dự thảo kết quả xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2018-2019

Lấy ý kiến phản hồi về dự thảo kết quả xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2018-2019

Căn cứ vào kết quả xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2018-2019 của các Khoa/ Viện quản lý, Phòng Công tác sinh viên thông tin đến toàn thể người học đang theo học chương trình đại trà về danh sách dự thảo kết quả cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2018-2019 (theo danh sách dưới đây, người học chọn vào tên Khoa/ Viện quản lý để tải và xem toàn bộ danh sách).

– Khoa Công nghệ thông tin

– Khoa Công trình giao thông

– Khoa Điện – Điện tử viễn thông

– Khoa Kinh tế vận tải

– Khoa Kỹ thuật xây dựng

– Viện Cơ khí

– Viện Hàng hải

– Viện Nghiên cứu môi trường và giao thông

Người học có ý kiến phản hồi về danh sách (sai thông tin sinh viên, thiếu tên trong danh sách so với danh sách kết quả của Khoa/ Viện quản lý đã công bố, …) nêu trên vui lòng liên hệ thầy Nguyễn Anh Sơn, Chuyên viên phòng Công tác sinh viên, số điện thoại 0919916267 (đồng thời là tài khoản zalo).

Thời gian phản hồi đến hết 17g00 ngày 22/4/2020. 

Sau thời gian này, Phòng Công tác sinh viên không tiếp nhận thêm bất kỳ thông tin phản hồi nào khác liên quan đến kết quả và sẽ tham mưu Ban Giám hiệu ban hành quyết định chính thức.

Trân trọng./.

 

 

 

 

2020-06-09T15:09:07+00:00 16/04/20|Thông báo, Văn bản - Biểu mẫu|

Leave A Comment