Bạn đang tại:---(Cập nhật) Kiểm tra và Phản hồi kết quả đánh giá điểm rèn luyện HK2 năm học 2015-2016 (dự thảo)

(Cập nhật) Kiểm tra và Phản hồi kết quả đánh giá điểm rèn luyện HK2 năm học 2015-2016 (dự thảo)

Sinh viên kiểm tra lại kết quả đánh giá rèn luyện học kỳ 2 năm học 2015-2016 trước khi ban hành quyết định chính thức.

Thời gian phản hồi chậm nhất 17g00 ngày 07/11/2016.

Sinh viên tải và xem kết quả dự thảo tại đây (kết quả được cập nhật lại).

2017-06-21T10:00:06+00:00 04/11/16|Kết quả đánh giá rèn luyện|

Leave A Comment