Căn cứ kết quả phát học bổng khuyến khích học tập qua hình thức chuyển khoản ngân hàng theo thông báo số 475/TB-ĐHGTVT ngày 18/08/2021 về việc công bố danh sách dự thảo cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ 1 năm học 2020-2021 và yêu cầu khai báo tài khoản ngân hàng.

Phòng Công tác sinh viên phối hợp với phòng Kế hoạch – Tài vụ thông báo đến sinh viên trong quyết định được nhận học bổng vẫn chưa nhận được tiền qua chuyển khoản ngân hàng nhanh chóng thực hiện việc khai báo tài khoản để nhận học bổng đợt cuối như sau:

1. Danh sách những trường hợp bị ngân hàng trả lại do khai báo sai tài khoản hoặc không cung cấp trước đó tải và xem tại đây. 

2. Sinh viên cung cấp thông tin tài khoản để chuyển khoản theo đường link tại

http://bit.ly/KhaiBaoNganHang

Yêu cầu bắt buộc là tài khoản sử dụng phải là tài khoản của sinh viên được nhận học bổng, không sử dụng tài khoản đứng tên người khác.

3. Thời gian khai báo cho đến hết 17g00 ngày 20/11/2021. 

Sau thời gian này nếu sinh viên không cung cấp tài khoản hoặc cung cấp thông tin sai, Nhà trường sẽ không xử lý các vấn đề liên quan đến học bổng.

Trân trọng thông báo./.