Bạn đang tại:--, Sinh hoạt giữa khóa-Kết quả điểm danh và đánh giá thu hoạch chính thức SHCD sinh viên giữa khóa và cuối khóa 2016_2017

Kết quả điểm danh và đánh giá thu hoạch chính thức SHCD sinh viên giữa khóa và cuối khóa 2016_2017

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

TP HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 5 năm 2017

THÔNG BÁO
V/v: Kết quả điểm danh chính thức và kết quả đánh giá thu hoạch chính thức học tập “Sinh hoạt công dân – sinh viên”
Giữa khóa và Cuối khóa năm học 2016-2017

Thực hiện thông báo số 64/TB-ĐHGTVT ngày 15/02/2017, thông báo số 91/TB-ĐHGTVT ngày 27/02/2017 về việc tổ chức, tham gia “Sinh hoạt công dân – sinh viên” Giữa khóa và Cuối khóa năm học 2016-2017;

Căn cứ nội dung thông báo của Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên về Kết quả dự thảo điểm danh việc tham gia học tập “Sinh hoạt công dân – sinh iên” Giữa khóa và Cuối khóa năm học 2016-2017 đã công bố ngày 26/4/2017 và 22/5/2017,

Căn cứ vào các ý kiến phản hồi của sinh viên về kết quả điểm danh, kết quả các nội dung thu hoạch, Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên thông báo đến các sinh viên đã tham gia học tập một số thông tin như sau:

1. Kết quả đánh giá chính thức đợt sinh hoạt công dân sinh viên giữa khóa và cuối khóa theo file đính kèm dưới đây: 

– Kết quả đánh giá giữa khóa năm học 2016-2017.

– Kết quả đánh giá cuối khóa năm học 2016-2017.

2. Những sinh viên được đánh giá đã tham gia và hoàn thành đợt sinh hoạt cuối khóa có thể lên nhận Giấy chứng nhận bắt đầu từ ngày 03/7/2017.

Sinh viên có thể nhận theo diện cá nhân hoặc tập thể (theo lớp hoặc nhóm sinh viên, trường hợp này cần cử 01 đại diện đi nhận).

3. Địa điểm nhận Giấy chứng nhận: 

Văn phòng làm việc Tổ Tuyên Huấn, Phòng B.9, Khu B, Cơ sở chính (trong giờ hành chính).

4. Phần trả lời các ý kiến phản hồi về kết quả dự thảo như sau:

1. Trường hợp MSSV 1351160157 – Bùi Văn Thịnh – Phản hồi về Không đạt thu hoạch nội dung 008006

Kết quả đánh giá lại: Đạt – Thay đổi kết quả

Lưu ý của cán bộ đánh giá: Bài thu hoạch đánh giá lại chấp nhận mức “Đạt” được tuy nhiên nội dung thu hoạch về phần trình bày cần lưu ý xem xét lại. Nếu có áp dụng viết “Đơn xin việc” như bài thu hoạch thì đơn vị tuyển dụng sẽ không chấp nhận vì lý do tuyển dụng vị trí nào không rõ ràng. Về cơ bản “Đơn xin việc” thì mới chỉ cơ bản đủ thông tin nhưng không hấp dẫn.

————————

2. Trường hợp MSSV 16L1160016 – Nguyễn Công Lực – Phản hồi về vấn đề điểm danh vắng nội dung 008005

Kết quả đánh giá lại: Vắng – Không thay đổi kết quả.

Lý do: P.CTSV đã trả lời sinh viên qua email về lý do phản hồi chậm so với thông báo ban hành ngày 26/4/2017. Sinh viên bị ghi nhận lỗi Bỏ về sớm trước khi kết thúc buổi học. Cuối buổi học có điểm danh công khai lại nhưng sinh viên không có mặt.

————————

3. Trường hợp MSSV 1454030081 – Nguyễn Thị Việt An – Phản hồi về nội dung đánh giá thu hoạch An ninh sinh viên không đạt

Kết quả đánh giá lại: Đạt – Thay đổi kết quả

Lý do: Sinh viên bị ghi nhận nhầm không có bài thu hoạch của phần 1 – An ninh sinh viên (có thể trong quá trình làm nhưng không chọn nút gửi bài).

————————

4. Trường hợp MSSV – Nguyễn Văn Duy – KT13B – Phản hồi về Không đạt thu hoạch nội dung 008006

Kết quả đánh giá lại: Không đạt – Giữ nguyên kết quả

Lý do: P.CTSV đã trả lời email đến với sinh viên 02 lần nhưng đến hết ngày 29/5/2017 sinh viên không phản hồi về việc cung cấp Mã số sinh viên để xác thực thông tin.

Nếu căn cứ vào họ tên, lớp mà sinh viên đã cung cấp thì bài thu hoạch của sinh viên làm không đúng nội dung yêu cầu (lạc đề) nên đánh giá Không đạt.

————————

5. Trường hợp MSSV 1551030184 – Nguyễn Văn Sẳn – Phản hồi về nội dung đánh giá thu hoạch An ninh sinh viên không đạt

Kết quả đánh giá lại: Không đạt – Giữ nguyên kết quả

Lý do: Sinh viên làm bài thu hoạch phần 2 và 3 nội dung An ninh sinh viên không đạt.

————————

6. Trường hợp MSSV 15L1160056 – Phan Văn Vũ – Phản hồi về Không đạt thu hoạch nội dung 008006

Kết quả đánh giá lại: Không đạt – Giữ nguyên kết quả

Lý do: Hình thức trình bày không đạt (không có tiêu đề). Sinh viên trình bày nội dung thu hoạch với mảng công việc không gắn với ngành nghề đang đào tạo tại Trường. Nhà trường không đào tạo ngành marketing.

————————

7. Trường hợp MSSV 15L1160053 – Phùi Lỷ Sáng – Phản hồi về Không đạt thu hoạch nội dung 008006

Kết quả đánh giá lại: Đạt – Thay đổi kết quả

Lý do: Sinh viên nộp trễ bài thu hoạch nhưng báo cáo viên đồng ý bổ sung chấm vì đang trong quá trình hoàn thiện.

————————

8. Trường hợp sinh viên có địa chỉ email dangthithanhcung@gmail.com P.CTCT&QLSV đã trả lời trực tiếp qua email, sinh viên không có yêu cầu đánh giá lại kết quả.

————————

9. Trường hợp MSSV 1419690144 – Bùi Như Ngọc – Phản hồi về Không đạt thu hoạch nội dung 008006

Kết quả đánh giá lại: Không đạt – Không thay đổi kết quả.

Lý do: Nội dung bài thu hoạch của sinh viên làm không đúng nội dung yêu cầu (lạc đề).

————————

10. Trường hợp MSSV 1351090482 – Nguyễn Hồ Phước – Phản hồi về Không đạt thu hoạch nội dung 008006

Kết quả đánh giá lại: Đạt – Thay đổi kết quả

Lý do: Sinh viên đã có phản hồi về sai sót không ghi MSSV trên bài thu hoạch. Danh sách lúc trước sinh viên nằm trong phụ lục lỗi khi đánh giá thu hoạch.

————————

11. Trường hợp MSSV  1451080116 – Phạm Quốc Tâm – Phản hồi về kết quả đánh giá thu hoạch giữa khóa không đạt.

Kết quả đánh giá lại: Không đạt – Giữ nguyên kết quả

Lý do: Sinh viên chỉ tham gia 1 nội dung trong 4 nội dung cần phải thực hiện. P.CTSV đã trả lời sinh viên qua email.

————————

12. Trường hợp MSSV 1454010102 – Phùng Thị Khuyên – Phản hồi về nội dung đánh giá thu hoạch An ninh sinh viên không đạt

Kết quả đánh giá lại: Không đạt – Giữ nguyên kết quả

Lý do: Không có ghi nhận dữ liệu điểm danh hoặc thu hoạch của sinh viên đối với nội dung này.

————————

13. Trường hợp MSSV 1554030034 – Lê Trần Anh Nhân – Phản hồi về việc đăng ký nhầm sinh hoạt cuối khóa.

Kết quả xử lý: Đồng ý cho xóa khỏi dữ liệu đăng ký và xử lý kết quả cuối cùng của đợt sinh hoạt cuối khóa năm học 2016-2017.

————————

14. Trường hợp MSSV 1451120045 – Nguyễn Ngọc Yến Nhi – Phản hồi về kết quả thu hoạch nội dung Hồ Chí Minh không đạt

Kết quả đánh giá lại: Đạt – Thay đổi kết quả

Lý do: Sinh viên bị ghi nhận nhầm không có bài thu hoạch của phần 3 – Hồ Chí Minh (có thể trong quá trình làm nhưng không chọn nút gửi bài).

————————

15. Trường hợp MSSV 15L1030002 – Nguyễn Minh Thiện – Phản hồi về trường hợp nằm trong danh sách bị lỗi thu hoạch cuối khóa vì lý do ghi sai MSSV.

Kết quả xử lý: Đạt – Thay đổi kết quả

————————

16. Trường hợp MSSV 1351020006 – Hà Huỳnh Chính – Phản hồi về trường hợp nằm trong danh sách bị lỗi thu hoạch cuối khóa vì lý do ghi sai MSSV.

Kết quả xử lý: Đạt – Thay đổi kết quả

————————

17. Trường hợp MSSV 1351090482 – Nguyễn Hồ Phước – Phản hồi về trường hợp nằm trong danh sách bị lỗi thu hoạch cuối khóa vì lý do không ghi MSSV.

Kết quả xử lý: Đạt – Thay đổi kết quả

————————

18. Trường hợp MSSV 15L1090034 – Vũ Xuân Trường – Phản hồi về trường hợp nằm trong danh sách bị lỗi thu hoạch cuối khóa vì lý do ghi sai MSSV.

Kết quả xử lý: Đạt – Thay đổi kết quả

————————

Trân trọng./.

Nơi nhận:

– Sinh viên;

– Website CTSV;

– Lưu: CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CTCT & QLSV

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Minh Đức

Leave A Comment