Bạn đang tại:-, Thông báo-Kết quả đánh giá rèn luyện chính thức học kỳ 2 năm học 2016-2017

Kết quả đánh giá rèn luyện chính thức học kỳ 2 năm học 2016-2017

Căn cứ vào ý kiến phản hồi của người học và các khoa/ viện quản lý sinh viên về kết quả đánh giá dự thảo rèn luyện sinh viên hệ chính quy học kỳ 2 năm học 2016-2017, Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên công bố chính thức kết quả đánh giá rèn luyện học kỳ 2 năm học 2016-2017 của sinh viên hệ chính quy Nhà trường như sau:

Sinh viên tải và xem kết quả tại đây.

Nhà trường không tiếp nhận thêm bất kỳ ý kiến của sinh viên nào về kết quả nói trên.

Trân trọng thông báo./.

Leave A Comment