KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN

Kết quả điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2015_2016

Kết quả điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2015-2016

Thông báo V/v Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy học kỳ 1 năm học 2015_2016

Thông báo V/v Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy học kỳ 1 năm học 2015-2016

Kết quả đánh giá rèn luyện học kỳ 1 năm học 2014_2015

Danh sách tổng hợp kết quả rèn luyện học kỳ 1 năm học 2014-2015 của toàn Trường

Thông báo Xử lý sinh viên vi phạm khi tham gia sinh hoạt cuối khoá năm học 2014_2015

Thông báo v/v Xử lý sinh viên vi phạm khi tham gia “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” cuối khoá năm học 2014-2015

Quyết định trừ điểm rèn luyện sinh viên học kỳ I năm học 2014_2015

Quyết định trừ điểm rèn luyện sinh viên học kỳ I năm học 2014_2015


Fanpage Facebook

Tổng truy cập
Trong tháng
Trong tuần
Trong ngày
Trực tuyến