HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN

Tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy học kỳ 2 năm học 2014_2015

Tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy học kỳ 2 năm học 2014_2015

Văn bản hướng dẫn các đơn vị thực hiện đánh giá rèn luyện học kỳ 1 năm học 2014_2015

Hướng dẫn một số quy trình khi thực hiện đánh giá rèn luyện sinh viên

Hướng dẫn thực hiện Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy

Hướng dẫn thực hiện Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy

Thông báo tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy học kỳ 1 năm học 2014-2015

Thông báo số 99 v/v Tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy học kỳ 1 năm học 2014-2015


Fanpage Facebook

Tổng truy cập
Trong tháng
Trong tuần
Trong ngày
Trực tuyến