Căn cứ công văn số 1115/BHXH-TST ngày 28/4/2021 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc sử dụng thẻ Bảo hiểm y tế (viết tắt là BHYT) trên ứng dụng VssID để khám chữa bệnh BHYT;

Căn cứ Công văn số 1388/UBND-VX ngày 05/5/2021 của UBND TP.HCM về việc triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Bộ phận Y tế (Phòng Tổ chức – Hành chín) phối hợp Phòng Công tác sinh viên Nhà trường thông báo đến toàn thể Tân sinh viên khóa 2021 về việc cài đặt ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số trên điện thoại thông minh như sau:

Ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội trên thiết bị di động thông minh là ứng dụng chính thức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Trên ứng dụng VssID, người học được cung cấp thông tin về thời hạn sử dụng thẻ BHYT, thông tin khám chữa bệnh cũng như thông tin về quyền lợi hưởng các chính sách về BHYT. Đặc biệt, người học sử dụng ứng dụng có thể thay thế thẻ BHYT giấy để đi khám chữa bệnh.

Người học xem hướng dẫn cài đặt ứng dụng VssID tại đây.

Người học tra cứu mã số Bảo hiểm xã hội tại đây.

Trong quá trình triển khai người học có vướng mắc vui lòng liên hệ cô Hường – Bộ phận Y tế Trường – Điện thoại 028 3512 0310 để được hỗ trợ.

Trân trọng thông báo./.