Bạn đang tại:--Xin cấp lại mật khẩu gmail mà trường cung cấp
Xin cấp lại mật khẩu gmail mà trường cung cấp 2020-04-03T10:40:43+00:00

Home Diễn đàn Chế độ / Chính sách Xin cấp lại mật khẩu gmail mà trường cung cấp

 • Người viết
  Bài viết
 • Nguyễn Hoàng Minh
  Post count: 0

  Em tên Nguyễn Hoàng Minh lớp KM16 mssv:1651150021. Mong trung tâm hỗ trợ giúp e cấp lại mật khẩu cho mail trường cung cấp( 1651150021@sv.ut.edu.vn)

 • Nguyễn Minh Đức
  Quản lý
  Post count: 159

  Phòng Công tác sinh viên trả lời: Em vui lòng liên hệ với Trung tâm Dữ liệu và Công nghệ thông tin của Trường để được hỗ trợ. Thông tin liên hệ tham khảo tại https://sv.ut.edu.vn/NewsDetail.aspx?NewsID=1050

Phản Hồi về: Xin cấp lại mật khẩu gmail mà trường cung cấp
Thông tin về bạn: