Bạn đang tại:--Thời gian nộp bản photo bằng PTTH
Thời gian nộp bản photo bằng PTTH 2018-10-12T09:58:02+00:00

Home Diễn đàn Chế độ / Chính sách Thời gian nộp bản photo bằng PTTH

  • Người viết
    Bài viết
  • Nam
    Post count: 0

    Admin cho em hỏi là khi nào hết hạn vậy

  • Nguyễn Minh Đức
    Quản lý
    Post count: 60

    P.CTCT&QLSV trả lời:
    Chào bạn! Khi bạn đặt câu hỏi thì cần phải nêu một số thông tin cơ bản về bạn để trả lời cụ thể. Hiện nay khóa 2017 đang được Nhà trường yêu cầu nộp bản sao bằng tốt nghiệp THPT để đối chiếu theo quy định. Thời hạn nộp đã ghi rõ trong thông báo là 28/9/2018.

Phản Hồi về: Thời gian nộp bản photo bằng PTTH
Thông tin về bạn: