Bạn đang tại:--Thẻ bảo hiểm y tế
Thẻ bảo hiểm y tế 2020-05-27T08:50:49+00:00

Home Diễn đàn Chế độ / Chính sách Thẻ bảo hiểm y tế

 • Người viết
  Bài viết
 • Hồ Đức Thế Minh
  Post count: 0

  Cho em xin hỏi sđt phòng để liên lạc hỏi về thẻ bảo hiểm y tế, em quên mất bv đăng ký và khi nào mình có thể lên trường lấy thẻ bảo hiểm.

 • Nguyễn Minh Đức
  Quản lý
  Post count: 193

  Phòng Công tác sinh viên trả lời: số điện thoại của phòng Y tế của Trường để bạn liên hệ là 02835120310

Phản Hồi về: Thẻ bảo hiểm y tế
Thông tin về bạn: