Bạn đang tại:--Thắc mắc về điểm tích lũy
Thắc mắc về điểm tích lũy 2020-07-01T20:53:23+00:00

Home Diễn đàn Chế độ / Chính sách Thắc mắc về điểm tích lũy

 • Người viết
  Bài viết
 • Nguyễn Tiến Đức
  Post count: 0

  Dạ em là Nguyễn Tiến Đức hiện đang học lớp KD18A và vừa phân chuyên ngành DC18A. Sau khi cập nhật chuyên ngành điểm của em giảm từ 3.21 xuống còn 3.13, em có thắc mắc bên pdt nhưng chưa được phản hồi ạ

 • Nguyễn Minh Đức
  Quản lý
  Post count: 209

  Phòng Công tác sinh viên trả lời: Chào em! Đây là nghiệp vụ của phòng Đào tạo, em vui lòng chờ thông tin trả lời từ phòng Đào tạo.

 • Dương Minh Trường
  Post count: 0

  Sao điểm của em từ 2.60 tụt xuống còn có 2.54 vậy?? Thầy cô xem lại giúp em với

  • Nguyễn Minh Đức
   Quản lý
   Post count: 209

   Phòng Công tác sinh viên trả lời: Chào em! Đây là nghiệp vụ của phòng Đào tạo, em vui lòng liên hệ với phòng Đào tạo để được kiểm tra và hỗ trợ trả lời. Em đang sử dụng chuyên mục của phòng Công tác sinh viên.

Phản Hồi về: Thắc mắc về điểm tích lũy
Thông tin về bạn: