Bạn đang tại:--Thắc mắc điều kiện nhận học bổng
Thắc mắc điều kiện nhận học bổng 2020-09-22T00:04:24+00:00

Home Diễn đàn Chế độ / Chính sách Thắc mắc điều kiện nhận học bổng

 • Người viết
  Bài viết
 • Trần Dương Doãn
  Post count: 0

  Chào Thầy/Cô.

  Thầy/Cô cho em hỏi điều kiện nhận học bổng khuyến khích sinh viên bao gồm những điều kiện cụ thể nào ạ?

  Cảm ơn Thầy/Cô đã hỗ trợ

 • Nguyễn Minh Đức
  Quản lý
  Post count: 219

  Phòng Công tác sinh viên trả lời: Chào em! Điều kiện xét học bổng khuyến khích học tập được xác định dựa trên các tiêu chí sau:
  I. Điều kiện chung:
  – Không có điểm F trong cả năm học (có cả các môn ngoài chương trình như GDTC, GDQP)
  – Số lượng tín chỉ: từ 15 tín chỉ (cả cải thiện) (có tính cả GDTC, GDQP)
  II. Điều kiện riêng:
  1. Loại Khá:
  – Điểm trung bình chung học tập học kỳ từ 2.5 đến 3.19
  – Rèn luyện từ KHÁ điểm trở lên (Cao đẳng: 70, Đại học: 65)
  2. Loại Giỏi:
  – Điểm trung bình chung học tập học kỳ từ 3.2 đến 3.59
  – Rèn luyện từ 80 điểm trở lên.
  – Nếu điểm rèn luyện dưới 80 thì chỉ được xét loại Khá
  3. Loại Xuất sắc:
  – Điểm trung bình chung học tập học kỳ từ 3.6 trở lên
  – Rèn luyện từ 90 điểm trở lên.
  – Nếu điểm rèn luyện dưới 90 thì chỉ được xét loại Giỏi (nếu từ 80-89) hoặc Khá (nếu từ 70-79).

 • Trần Dương Doãn
  Post count: 0

  Chào Thầy/Cô

  Về điểm trung bình học tập em đạt điểm số 3.1/4.0. Điểm rèn luyện: Tốt(80). Theo lý thuyết sẽ được xét học bổng loại: Khá
  Nhưng trong kì 1 năm học em có học 15 chỉ trong đó có 4 chỉ Tiếng Anh 3. Và bây giờ trong trang sinh viên của em không còn hiển thị kết quả của Tiếng Anh 3.
  Vậy Thầy/Cô cho em hỏi Tiếng Anh 3 có tính vào 4 tính chỉ tích lũy trong kì học ạ? Vì theo quy định nhà trường thì sinh viên năm 1 không tự ý đăng ký học phần ạ.

  Mong được Thầy/Cô giải đáp
  Cảm ơn Thầy/Cô.

  • Nguyễn Minh Đức
   Quản lý
   Post count: 219

   Phòng Công tác sinh viên trả lời: Chào em! Tất cả các học phần trong học kỳ sinh viên học nếu thuộc trong chương trình đào tạo bắt buộc phải học và sử dụng tính điểm tích luỹ đều được lấy để xét học bổng. Trường hợp của em cũng như vậy. Tuy nhiên, việc em có được học bổng hay không còn phụ thuộc và số lượng chỉ tiêu mà Khoa đang được phân bổ và số lượng sinh viên đủ điều kiện do Khoa xét.

Phản Hồi về: Thắc mắc điều kiện nhận học bổng
Thông tin về bạn: