Bạn đang tại:--Số học kỳ , số tháng
Số học kỳ , số tháng 2020-07-11T10:54:29+00:00

Home Diễn đàn Chế độ / Chính sách Số học kỳ , số tháng

 • Người viết
  Bài viết
 • Mai Tuấn Mạnh
  Post count: 0

  em muốn hỏi là trường mình 1 năm bao nhiêu học kỳ , và 1 học kỳ có bao nhiêu tháng ạ

 • Nguyễn Minh Đức
  Quản lý
  Post count: 209

  Phòng Công tác sinh viên trả lời: Chào e! Theo quy chế đào tạo, mỗi năm học có 02 học kỳ chính, mỗi học kỳ chính kèo dài 05 tháng. Ngoài ra còn có thêm 01 học kỳ hè kéo dài khoảng 1.5 tháng.

Phản Hồi về: Số học kỳ , số tháng
Thông tin về bạn: