Bạn đang tại:--Quy định Bẳng tốt nghiệp Loại Xuất sắc, Giỏi
Quy định Bẳng tốt nghiệp Loại Xuất sắc, Giỏi 2017-06-17T17:38:32+00:00

Home Diễn đàn Chế độ / Chính sách Quy định Bẳng tốt nghiệp Loại Xuất sắc, Giỏi

 • Người viết
  Bài viết
 • Phúc Lv
  Post count: 0

  Em chào Phòng Công tác Chính Trị và Quản lý sinh viên
  Em đọc trong sổ tay sinh viên có gi : ” Hạng tốt nghiệp của Sinh viên đạt loại Xuất sắc và Giỏi sẽ giảm đi một bậc nếu rơi vào các trường hợp sau :
  a. Có khối lượng các học phần thi lại vượt quá 5% tổng số tín chỉ quy định toàn chương trình.”
  Em muốn hỏi 2 câu :
  1. Tổng tín chỉ quy định là loại Yêu cầu hay bắt buộc ( Trừ tự chọn ) ?
  2. ” Thi lại ” ở đây được hiểu là Học lại hay học cải thiện ?
  Mong Phòng Công tác Chính Trị và Quản lý sinh viên sớm giải đáp thắc mắc. Em xin cảm ơn !

 • admin
  Quản lý
  Post count: 7

  Phòng Đào tạo trả lời bạn như sau:
  1/ Tổng tín chỉ quy định là tổng tín chỉ yêu cầu của ngành học;
  2/ Thi lại, học lại ở đây nghĩa là những học phần bị điểm F và phải học lại.
  Thông tin đến bạn!

Phản Hồi về: Quy định Bẳng tốt nghiệp Loại Xuất sắc, Giỏi
Thông tin về bạn: