Bạn đang tại:--Miễn giảm học phí với sinh viên thuộc vùng bãi ngang ven biển
Miễn giảm học phí với sinh viên thuộc vùng bãi ngang ven biển 2020-05-22T12:48:26+00:00

Home Diễn đàn Chế độ / Chính sách Miễn giảm học phí với sinh viên thuộc vùng bãi ngang ven biển

 • Người viết
  Bài viết
 • CTTT
  Post count: 0

  Cho em hỏi là em sinh sống tại xã bãi ngang ven biển và xã em cũng có tên trong danh sách
  + Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2013-2015
  Vậy em có được miễn giảm học phí không ạ?
  Em cảm ơn!!

 • Nguyễn Minh Đức
  Quản lý
  Post count: 215

  Phòng Công tác sinh viên trả lời: Chào em! Theo thông báo đã ghi rất rõ đối tượng thuộc diện này đó là:

  e) Sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có Điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn. Cụ thể:

  – Người dân tộc thiểu số rất ít người bao gồm: La Hủ, La Ha, Pà Thẻn, Lự, Ngái, Chứt, Lô Lô, Mảng, Cống, Cờ Lao, Bố Y, Si La, Pu Péo, Rơ Măm, BRâu, Ơ Đu;

  – Vùng có Điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn được xác định theo các văn bản quy định tại phụ lục I kèm theo Thông tư liên tịch này. Cụ thể:

  + Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2013-2015;

Phản Hồi về: Miễn giảm học phí với sinh viên thuộc vùng bãi ngang ven biển
Thông tin về bạn: