Bạn đang tại:--Miễn giảm chi phí học tập
Miễn giảm chi phí học tập 2020-05-24T01:15:00+00:00

Home Diễn đàn Chế độ / Chính sách Miễn giảm chi phí học tập

 • Người viết
  Bài viết
 • Hứa Thị Dung
  Post count: 0

  Dạ cho em hỏi là em đã nộp hồ sơ bổ sung hỗ trợ chi phí học tập vào ngày 13/3 trước khi có thông báo này. Vậy em có cần làm và nộp lại nữa không ạ? Em cảm ơn!

 • Nguyễn Minh Đức
  Quản lý
  Post count: 193

  Phòng Công tác sinh viên trả lời: Nếu em đã nộp bổ sung giấy tờ theo yêu cầu rồi thì không cần phải nộp lai nữa.

Phản Hồi về: Miễn giảm chi phí học tập
Thông tin về bạn: