Bạn đang tại:--Ký hiệu phòng học N là ở cơ sở nào vậy ạ?
Ký hiệu phòng học N là ở cơ sở nào vậy ạ? 2020-10-20T20:06:43+00:00

Home Diễn đàn Chế độ / Chính sách Ký hiệu phòng học N là ở cơ sở nào vậy ạ?

 • Người viết
  Bài viết
 • Phạm Duy Linh
  Post count: 0

  1. Ký hiệu phòng học N là ở cơ sở nào vậy ạ?
  2. Em muốn xin giấy xác nhận sinh viên và giấy tạm hoãn nghĩa vụ quân sự thì liên hệ phòng nào để xin ạ?

 • Nguyễn Minh Đức
  Quản lý
  Post count: 226

  Phòng Công tác sinh viên trả lời:
  1. Ký hiệu phòng N là thuộc cơ sở quận 2.
  2. Giấy xác nhận sinh viên em liên hệ phòng Công tác sinh viên để đăng ký.
  Tất cả các thông tin em cần đều đã được giới thiệu trong buổi sinh hoạt công dân đầu khóa. Em nên xem lại việc tiếp thu của mình khi đi học.

Phản Hồi về: Ký hiệu phòng học N là ở cơ sở nào vậy ạ?
Thông tin về bạn: