Bạn đang tại:--học phí
học phí 2018-03-27T14:14:54+00:00
 • Người viết
  Bài viết
 • Nguyễn Thế Quang Anh
  Post count: 0

  Em chào thầy cô. vào năm học kỳ 2 năm học 2016-2017 em bảo lưu kết quả theo quyết định số 20/QĐ – ĐHGTVT ngày 21/2/2017 trong vòng 1 năm từ học kỳ 2 năm 2016-2017 đến học kỳ 1 năm 2017-2018. Và bây giờ em đã quay trở lại học vậy thì em có phải đóng học phí của học kỳ 2 năm học 2016-2017 hay không? kính mong thầy cô giúp đở cho em. Em cảm ơn.

 • Nguyễn Minh Đức
  Post count: 0

  P.CTCT&QLSV trả lời:
  Chào bạn! Liên quan đến học phí của sinh viên bảo lưu, bạn tự kiểm tra tình trạng công nợ trong trang cá nhân sinh viên của mình để biết được các học phần nào cần phải đóng học phí.

Phản Hồi về: học phí
Thông tin về bạn:
Hủy