Bạn đang tại:--Hồ sơ ( Sổ Đoàn)
Hồ sơ ( Sổ Đoàn) 2018-12-05T15:07:04+00:00

Home Diễn đàn Chế độ / Chính sách Hồ sơ ( Sổ Đoàn)

 • Người viết
  Bài viết
 • Kiên Nghiệp
  Post count: 0

  Em học khóa 2012 và tốt nghiệp khóa 2017
  Cho em xin hỏi các Thầy Cô:
  Nhà trường còn lưu lại sổ Đoàn lúc trước em đã nộp không?
  Em chờ hồi âm.
  Xin cảm ơn!

 • Nguyễn Minh Đức
  Quản lý
  Post count: 73

  P.CTCT&QLSV trả lời:
  Chào em! Sổ Đoàn khi sinh viên nhập học do Đoàn Trường thu và quản lý sổ. Em vui lòng liên hệ với Văn phòng Đoàn Trường tại khu C, cơ sở chính để được hỗ trợ.

 • Kiên Nghiệp
  Post count: 0

  Xin cảm ơn Nguyễn Minh Đức.

Phản Hồi về: Hồ sơ ( Sổ Đoàn)
Thông tin về bạn: