Home Diễn đàn Chế độ / Chính sách giấy xác nhận sinh viên và vay vốn

Đang xem 3 luồng phản hồi
 • Người viết
  Bài viết
  • Lê Nguyễn tấn bình
   Khách
   Post count: 557

   em tên lê nguyễn tấn bình
   lớp CO20D
   MSSV 2051130242
   em xin giấy xác nhận sinh viên để vay vốn
   em xin cảm ơn

  • Nguyễn Minh Đức
   Quản lý
   Post count: 468

   Em check email.

  • Phạm Thị Tố Trâm
   Khách
   Post count: 557

   Em tên: Phạm Thị Tố Trâm
   Lớp: QL19B
   MSSV: 1954030113
   Em xin giấy xác nhận sinh viên để vay vốn
   Em xin cảm ơn!

  • Nguyễn Nhất Trọng
   Khách
   Post count: 557

   Em tên : NGUYỄN NHẤT TRỌNG
   Lớp : QH20D
   MSSV : 2051220287
   Em xin giấy xác nhận sinh viên để vay vốn
   Em xin cảm ơn!

   • Nguyễn Minh Đức
    Quản lý
    Post count: 468

    Em check email.

   • Nguyễn Anh Lộc
    Khách
    Post count: 557

    Em tên : NGUYỄN ANH LỘC
    Lớp : DC20A
    MSSV : 2051060129
    Em xin giấy xác nhận sinh viên để vay vốn
    Em xin cảm ơn!

Đang xem 3 luồng phản hồi
Phản Hồi về: giấy xác nhận sinh viên và vay vốn
Thông tin về bạn: