Bạn đang tại:--Email
Email 2020-05-13T21:56:21+00:00
 • Người viết
  Bài viết
 • Nguyễn Minh Luân
  Post count: 0

  Cho em xin cấp lại mật khẩu email trường đã cung cấp.

 • Nguyễn Minh Đức
  Quản lý
  Post count: 219

  Phòng Công tác sinh viên trả lời theo hướng dẫn từ Trung tâm Dữ liệu và CNTT Trường:
  Nếu sinh viên gặp trục trặc cần hỗ trợ thì liên hệ với Trung tâm thông qua “Hệ thống hỗ trợ trực tuyến” (http://support.ut.edu.vn/). Các bạn đăng nhập như Cổng thông tin sinh viên, chọn chủ đề hỗ trợ có tên “TT DL&CNTT / Tài khoản Email và Epmt” để được Trung tâm hỗ trợ giải quyết.

 • Ngô Quốc Cường
  Post count: 0

  Cho em xin lại mật khẩu trường
  1951050048@sv.ut.edu.vn

  • Nguyễn Minh Đức
   Quản lý
   Post count: 219

   Phòng Công tác sinh viên trả lời theo hướng dẫn từ Trung tâm Dữ liệu và CNTT Trường:
   Nếu sinh viên gặp trục trặc cần hỗ trợ thì liên hệ với Trung tâm thông qua “Hệ thống hỗ trợ trực tuyến” (http://support.ut.edu.vn/). Các bạn đăng nhập như Cổng thông tin sinh viên, chọn chủ đề hỗ trợ có tên “TT DL&CNTT / Tài khoản Email và Epmt” để được Trung tâm hỗ trợ giải quyết.

 • Lê Chí Thắng
  Post count: 0

  Cho em xin lại mật khẩu trường 1951150092@sv.ut.edu.vn

  • Nguyễn Minh Đức
   Quản lý
   Post count: 219

   Phòng Công tác sinh viên trả lời theo hướng dẫn từ Trung tâm Dữ liệu và CNTT Trường:
   Nếu sinh viên gặp trục trặc cần hỗ trợ thì liên hệ với Trung tâm thông qua “Hệ thống hỗ trợ trực tuyến” (http://support.ut.edu.vn/). Các bạn đăng nhập như Cổng thông tin sinh viên, chọn chủ đề hỗ trợ có tên “TT DL&CNTT / Tài khoản Email và Epmt” để được Trung tâm hỗ trợ giải quyết.

Phản Hồi về: Email
Thông tin về bạn: