Bạn đang tại:--Em muốn huỷ học phần 2 của quốc phòng nhưng em không thực hiện được trên wed
Em muốn huỷ học phần 2 của quốc phòng nhưng em không thực hiện được trên wed 2020-06-25T16:30:42+00:00

Home Diễn đàn Chế độ / Chính sách Em muốn huỷ học phần 2 của quốc phòng nhưng em không thực hiện được trên wed

 • Người viết
  Bài viết
 • Lê Thanh Hậu
  Post count: 0

  Em muốn huỷ học phần 2 của quốc phòng nhưng không thấy trên wed để huỷ ạ

 • Nguyễn Minh Đức
  Quản lý
  Post count: 193

  Phòng Công tác sinh viên trả lời: Chào em! Em vui lòng liên hệ với phòng Đào tạo liên quan đến các vấn đề đăng ký học phần như thông báo tổ chức đăng ký đã ghi rõ, tránh làm mất thời gian xử lý công việc và được hỗ trợ nhanh nhất đúng với chức năng của các phòng ban.

Phản Hồi về: Em muốn huỷ học phần 2 của quốc phòng nhưng em không thực hiện được trên wed
Thông tin về bạn: