Home Diễn đàn Chế độ / Chính sách Điểm rèn luyện

Đang xem 1 luồng phản hồi
 • Người viết
  Bài viết
  • Nguyễn Lương Hoàng Nam
   Khách
   Post count: 467

   em bảo lưu từ học kỳ 2 năm 20-21 đến học kỳ 2 năm 21-22, vậy tại sao trang cá nhân của em lại xét điểm rèn luyện HỌC KỲ 1 NĂM 21-22 là loại kém ạ? trong khoảng thời gian đó em đang bảo lưu.
   em cần liên hệ ai để được hỗ trợ ạ?

  • Nguyễn Lương Hoàng Nam
   Khách
   Post count: 467

   MSSV 2051130305
   Nguyễn Lương Hoàng Nam
   lớp CO20D

   • Nguyễn Minh Đức
    Quản lý
    Post count: 397

    Phòng Công tác sinh viên trả lời: Chào em! Theo hệ thống quản lý, em có quyết định bảo lưu vào tháng 4/2021 nhưng đến tháng 12/2021 em đã nhập học trở lại. Theo quyết định nhập học trở lại đó thì việc em không đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ 1 năm học 2021-2022 và nhận kết quả KÉM là phù hợp với quy định. Nhà trường cũng đăng các thông báo liên quan đến kết quả dự thảo rèn luyện lên website để sinh viên có ý kiến trước đó khi ban hành quyết định chính thức. Hiện giờ đã hết thời gian để sinh viên phản hồi về kết quả rèn luyện.

Đang xem 1 luồng phản hồi
Phản Hồi về: Điểm rèn luyện
Thông tin về bạn: