Bạn đang tại:--Danh hiệu bằng cấp
Danh hiệu bằng cấp 2020-07-25T12:05:59+00:00

Home Diễn đàn Chế độ / Chính sách Danh hiệu bằng cấp

 • Người viết
  Bài viết
 • Hoang Quan
  Post count: 0

  Thầy cô cho em hỏi là e đang học hệ chính quy của trường ngành Khai thác máy tàu thủy khóa 2019, vậy sau khi tốt nghiệp thì em sẽ được cấp bằng kỹ sư hay cử nhân kỹ thuật ạ. Em theo khảo theo chương trình đào tạo của trường ban hành tháng 06/2020 thì vẫn cấp bằng kỹ sư, nhưng có nhiều thông tin là nhà trường sẽ cấp bằng cử nhân kỹ thuật theo luật sửa đổi giáo dục mới nhất ạ.

  Em xin cảm ơn!

 • Nguyễn Minh Đức
  Quản lý
  Post count: 209

  Phòng Công tác sinh viên trả lời: Chào em! Hiện nay Nhà trường sẽ thực hiện theo tất cả các văn bản hướng dẫn của Nhà nước liên quan đến vấn đề cấp bằng. Em vui lòng liên hệ với phòng Đào tạo để có câu trả lời chính xác vì đó là đơn vị chịu trách nhiệm xét cấp bằng tốt nghiệp của Nhà trường.

Phản Hồi về: Danh hiệu bằng cấp
Thông tin về bạn: