Bạn đang tại:--Cách đóng học phí qua thẻ tín dụng
Cách đóng học phí qua thẻ tín dụng 2019-09-13T21:41:40+00:00

Home Diễn đàn Chế độ / Chính sách Cách đóng học phí qua thẻ tín dụng

  • Người viết
    Bài viết
  • Trương Thành Đạt
    Post count: 0

    Xin chào các thầy/cô Phòng Công tác sinh viên:
    Thứ 1: Em muốn hỏi về việc thanh toán học phí qua thẻ tín dụng không phải Vietinbank thì phải làm thế nào ? Nếu theo hình thức chuyển khoản thì cho em xin số tài khoản của trường là gì, và nội dung chuyển khoản như thế nào ?
    Thứ 2: Theo nội dung của bài viết(https://www.facebook.com/CongtacSinhvienGTVT/posts/2962762487127127) thì trường sắp mở đợt làm thẻ thì cho em hỏi những thứ cần thiết khi mở thẻ là gì? Và sau bao lâu thì có thẻ ?
    Em xin cảm ơn !

  • Nguyễn Minh Đức
    Quản lý
    Post count: 157

    Phòng Công tác sinh viên trả lời:
    Chào em! Tất cả các nội dung em hỏi sẽ được trả lời trong các thông báo của Nhà trường trong thời gian tới.

Phản Hồi về: Cách đóng học phí qua thẻ tín dụng
Thông tin về bạn:
Hủy